Breaking News
Home / Enactus Thế giới

Enactus Thế giới

Enactus Thế giới

Enactus Thế giới

Mỗi con người chúng ta đều tồn tại một tinh thần kinh doanh Một đam mê – nếu như được nhân rộng – có thể khiến người khác hành động Một tài năng – nếu như được phát triển – có thể tạo cơ hội cho tất cả chúng ta, gia đình và cả cộng đồng. Một ý tưởng – ... Read More »